antalya escort antalya escort antalya escort
Phân hiệu Nha Trang
Bạn đang xem: Trang chủ Giới thiệu Giới thiệu chung Phân hiệu Nha Trang

Tuyển sinh

tuyen sinh2
tuyen sinh

Phân hiệu Nha Trang

Email In PDF.
alt

Phân hiệu Nha Trang là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động.

Trụ sở, văn phòng giao dịch:

- Trụ sở chính: 22 Nguyễn Đình Chiểu, P.Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: (058) 3837485; 3544050 - Fax: (058) 3835047

Chức năng:

Phân hiệu có chức năng tổ chức các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng theo kế hoạch chung của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và kế hoạch riêng đã được nhà trường phê chuẩn nhằm đào tạo nhân lực, nhân tài tại chỗ, cung ứng kết quả nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội các Tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung, Tỉnh Khánh Hòa nói riêng, trong đó có nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành trung ương Đảng kỳ họp thứ sáu. Khóa 10 về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước".

Nhiệm vụ:

1. Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý kế hoạch tuyển sinh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TP. Nha Trang.

2. Tổ chức xây dựng thời khóa biểu từng học kỳ và kế hoạch đào tạo các môn học trình nhà trường phê chuẩn trước 30 ngày khi công việc bắt đầu dựa trên kế hoạch chung của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi nhà trường đã phê chuẩn.

3. Tổ chức các hoạt động quản lý học sinh, sinh viên và tổ chức các hoạt động phục vụ các nhu cầu học tập, nghiên cứu, ứng dụng của học sinh, sinh viên tại cơ sở theo kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

4. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Phân hiệu theo sổ tài sản đã được nhà trường bàn giao. Hàng năm lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị trong phạm vi cơ sở trình Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng quyết định.

5. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Phân hiệu theo sự phân cấp của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, theo dự toán hàng năm đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

6. Quản lý đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc biên chế của cơ sở theo đúng quy chế, quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Bố trí chỗ ăn, ở và giám sát hoạt động lên lớp, làm việc của giảng viên, viên chức do nhà trường cử ra thực hiện kế hoạch giảng dạy theo thời khóa biểu.

7. Thực hiện việc giao ban định kỳ với Lãnh đạo nhà trường về hoạt động thời gian qua của cơ sở và những định hướng, kế hoạch công việc cho thời gian tới. Thời gian giao ban định kỳ do Hiệu trưởng quy định.

8. Các nhiệm vụ khác theo phân cấp của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.